Waardebepaling

Nederlands

Schatting van de waarde van onroerende goederen (nieuwwaarde, werkelijke waarde, marktwaarde, vervangingswaarde en wederopbouwwaarde) en evaluatie van de te verzekeren kapitalen.

ServiceIcon: 
SortOrder: 
-1