Services

Ons kantoor biedt u volgende diensten aan:

 • Begroting van schade aan gebouwen, inboedel en koopwaren.

 • Begroting voor particulieren, bedrijven en geconsolideerd

 • Aanstelling als gerechtsexpert of als deskundige in het kader van een gerechtelijk onderzoek

 • Bepaling van de oorzaak van het incident, de technische causaliteit en advies voor herstelling

 • Bemiddeling bij technische en financiële disputen

 • Technische en financiële bijstand van een geschilpartij.

 • Technische en financiële bijstand voor een curatele

 • Advies bij wederopbouw en schadebeperkende maatregelen

 • Persoonlijke -, beroeps - en productaansprakelijkheid, BA bij uitbating, BA na levering, contractuele - en buitencontractuele aansprakelijkheid met betrekking tot de technische en financiële luik.

 • Operationele, productie- en financiële efficiënte.

 • Opleding in technische en financiële aspecten voor schadebeheerders en opleiding in specifieke verzekeringstechnische items.

 • Schatting van de waarde van onroerende goederen (nieuwwaarde, werkelijke waarde, marktwaarde, vervangingswaarde en wederopbouwwaarde) en evaluatie van de te verzekeren kapitalen.