Historiek

Een klein beetje historiek...

Na jarenlange ervaring in de wereld van de expertise heeft Pascal Claeys, als gewezen CEO van de toenmalige grootste expertisegroep van Belgiê, in 1998 beslist om zijn know how en ervaring verder ten dienste te stellen van de verzekeringswereld middels zijn eigen gepersonaliseerd expertisekantoor.

Onze expertise, aanvankelijk enkel aangeboden aan de verzekeringswereld, heeft zich in de loop der jaren verder ontwikkeld ten behoeve van de geschillenregeling enerzijds maar tevens van de consultancy aan de bedrijfswereld anderzijds.

Sinds 2009 is Evy Claeys het kantoor komen vervoegen met een nieuwe juridisch/economische insteek en in 2012 heeft Yves Claeys de rangen gesloten met een jonge technisch/economische invalshoek.

Deze unieke combinatie van een geolied team met technische, economisch-fi nanciële en juridische competenties bieden een uitgelezen uitvalsbasis om problemen in hun algemeenheid maar ook in hun specifi citeit, deskundig te behandelen.

Verder biedt de combinatie van jarenlange ervaring en jonge nieuwe dynamiek een garantie voor een actuele dienstverlening met een optimale inzet van recente geavanceerde technieken.

Onze niet negotieerbare steunpijlers van onafhankelijkheid, competenties en transparantie staan garant voor een deskundig advies.